Kvantesprangskommisjonen

Et nytt stort oljefelt åpenbares nå i horisonten. Dette oljefeltet tilhører ingen kontinentalsokkel og tar ikke hensyn til landegrenser. Et hav av informasjon gir et uendelig mulighetsrom for gründere, for eksisterende bedrifter og for nasjonen Norge, skriver Stig Morten Mjølsnes, produktdirektør i Evry.

I sin rapport «Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd» som Produktivitetskommisjonen la fram i februar i år, forekommer ordet «innovasjon» 415 ganger, «teknologi» 302, «digital» 49, og «IT/IKT» 42 ganger. Ordet «forretningsmodell» forekommer 1 gang.

I rapporten fremstår IKT mer som et verktøy for gradvis produktivitetsforbedring enn som det kvantespranget digitaliseringen i virkeligheten er.

Stig Mjølsnes, Evry. FOTO: CF-Wesenberg
Stig Morten Mjølsnes, produktdirektør i Evry. FOTO: CF-Wesenberg

“Software er i ferd med å spise verden,” sier Netscape-gründer og teknologiinvestor Marc Andreessen. Digitaliseringen legger veletablerte bransjer vidåpne for helt nye forretningsmodeller. For sju år siden eksisterte verken Airbnb eller Uber. Airbnb har nå flere rom enn Hilton-kjeden, i New York er det flere svarte Uber-taxier enn det er yellow cabs.

Airbnb eier ingen hoteller, Uber ingen biler, og netthandelen AliExpress ble verdens største børsnotering uten et eneste varelager.

Det de har er digitale forretningsmodeller og programvare som kobler sammen tilbydere og kjøpere, skaper globale nettverkseffekter – og utraderer dagens markedsledere.

Fra verktøy til hjerte

I Norge har aksjeroboter radert meglerbransjen. På kundesenteret til et stort mediekonsern besvarer roboten Amelia 63% av alle innkommende samtaler og kutter svartiden fra 5 minutter til 0, behandlingstid fra 18,5 minutter til 5.

Facebook og Twitter stjeler medias annonseinntekter og nyhetsdistribusjon, og i Associated Press og New York Times skriver robotjournalister 9 artikler i sekundet og tilpasser sportsartikkelen til om du som leser holder med det vinnende eller tapende laget.

Bill Gates sa allerede i 1985 at vi har en tendens til å overvurdere endringer de neste 2 årene, og undervurdere det som skal skje de neste 10. I dag undervurderer vi antakelig det som skjer de neste 5 år, og IT er endringsmotoren.

Informasjonsteknologien har tatt spranget fra nyttig kontormaskin til å bli hjertet i bedriftenes forretningsmodell.

Billig arbeidskraft vs. teknologi

I EU står teknologi for mer enn 50 prosent av produktivitetsveksten. I Sverige, et av verdens mest innovative land står den for 42%. I Norge har BNP pr capita stått stille siden 2005. En av årsakene er som Cathrine Sandnes påpeker i Dagens Næringsliv 1. mars 2015 er at vi har importert billig arbeidskraft i stedet for å investere i teknologi. Det er bra å sysselsette flere, men det gjør oss ikke mer effektive.

Informasjon er den nye oljen, og digitaliseringen vår tids industrielle revolusjon. Informasjon legger grunnlag for nye tjenester og helt nye forretningsmodeller. Kanskje får du gratis eller sterkt rabattert mat levert på døren av Google i 2020 i bytte mot dine persondata. Kanskje kan vi snart takke Apple eller Nike for å ha bidratt til bedret folkehelse basert på kontinuerlig måling av kroppen.

Lønnskonto og enkle transaksjoner håndterer sannsynligvis teleselskapene like bra som tradisjonelle banker. Penger låner vi av hverandre. Komplekse algoritmer og sosiale medier gjør dette sikkert og trygt.

IKT vil endre alle bransjer. Vi trenger et næringsliv bygget for kontinuerlig og plutselig endring av alt fra prosess til forretningsmodell, og vi trenger medarbeidere som kan bygge nye, virtuelle virksomheter på en strøm av data. Ciscos toppleder John Chambers uttalte i januar i år at «i 2014 måtte 6000 personer slutte hos oss, men vi ansatte 6000 nye med en annen type kompetanse».

Kvantesprangskommisjonen

Den nye digitale verden krever ny ledelse. Da elektrisiteten kom til fabrikkene for 100 år siden, tok det 30 år før bedriftene oppnådde høyere produktivitet. Det tok nemlig 30 år før daværende ledere gikk av med pensjon. De nye lederne forstod at prosesser måtte endres for å få effekt av den nye teknologien. Vi skal ikke pensjonere dagens ledere, men trenger organisasjoner bygget for kontinuerlig endring.

Vi har ikke tid å vente 30 år før vi utnytter vår tids elektrisitet, digitaliseringen.

Vi snakker om 3 år, eller kanskje bare 3 måneder.

Digitaliseringen av samfunnet handler ikke først og fremst om effektivisering. Vi står foran et kvantesprang som vil endre næringslivet og nasjonen for alltid.

Det vi trenger er en kvantesprangskommisjon som forstår at vi står foran en revolusjon.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *