Tøffe økonomiske tider får nordmenn til å handle flere varer på salg – med større rabatter. Bare i år har de spart 17 prosent mer på nedsatte varer sammenlignet med tidligere år. Dessuten finnes det store forskjeller mellom menn og kvinner – der kvinner gjør flere kupp. I snitt sparer kvinner nesten dobbelt så mye som menn når de handler på rabatt. Dette framkommer i Voyado’s undersøkelse  Retail Radar 2023.

Den nåværende økonomiske situasjonen påvirker norske forbrukere. Dette har ført til flere endrede kjøpevaner, der nordmenn generelt handler flere varer med ulike typer rabatter – og at rabattnivåene har blitt større. Siden 2021 har nordmenn brukt 18 prosent mindre penger per innkjøp – og får med seg tolv prosent færre varer hjem.

Kvinner maksimerer rabattene – mens menn handler oftere!

Retail Radar 2023 viser at norske menn handler både oftere og for i gjennomsnitt dobbelt så mye som kvinner – med andre ord legger menn igjen mer penger i butikkene. Derimot handler menn og kvinner omtrent like mange varer per gang, noe som også viser at menn handler dyrere produkter.

Når det kommer til å utnytte rabatter, skiller kvinnene seg ut. Sammenlignet med menn handler kvinner 34 prosent flere rabatterte varer og har økt rabattnivåene med hele 24 prosent sammenlignet med tidligere år. Kvinner kjøper ikke bare flere varer på rabatt, de sparer også nesten dobbelt så mye som menn når de benytter seg av rabatter, sammenlignet med den totale innkjøpsverdien.

– Den nåværende økonomiske situasjonen får forbrukerne til å prioritere annerledes, både i Norge og de andre nordiske landene. Inflasjonen har gjort mange varer dyrere, og rapporten viser at det framfor alt er kvinner som best bruker rabatter for å maksimere kjøpene. Dette kan ha sin forklaring i at menn ikke trenger å prioritere like hardt og generelt har mer ressurser å forbruke – eller at kvinner rett og slett handler smartere, sier Johanne Øiestad, markedssjef i Voyado.

Til tross for at menn bruker mer penger per kjøp, er de ikke en like prioritert målgruppe for markedskommunikasjon. Det gjelder først og fremst for målrettede SMS- og e-postkampanjer, en måte forhandlere ofte bruker for å sende ut tilbud til sine medlemmer. Det sendes i gjennomsnitt ut 50 prosent flere målrettede SMS-er til kvinner enn til menn og seks prosent flere e-poster.

Du kan lese hele den nordiske rapporten her.