La spreke 70-åringer få beholde jobben

Vi blir stadig eldre og sprekere og mange trives faktisk med å jobbe lenger. Er det da så galt at arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler at man fortsetter også etter 70 år?

Innspill av Truls Berg

“Man har funnet ut at mens yngre arbeidstakere har fortrinn for tilegnelse av detaljer, så er eldre bedre i tilegnelse av helhet og sammenheng. Friske eldre beholder i all hovedsak sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder”.

Det pågår en debatt om aldersgrensene i arbeidslivet, og NRK-profil Steinar Mediaas har klaget arbeidsgiverens aldersgrense på 67 år inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, og krever å få jobbe til han er 70 år.

Samtidig varsler arbeidsministeren at alle aldersgrensene i arbeidslivet skal opp til vurdering, og lover forslag til regelendringer allerede før sommeren.

– De som kan og vil delta i arbeidslivet også etter at de er 70 år må slippes til. Vi trenger et regelverk som ikke presser dem ut, sa arbeidsministeren i NRK-programmet Debatten for noen dager siden. Det er følgende tre aldersgrenser arbeidsministeren nå ønsker å gå gjennom:

  • Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven, som gir arbeidsgiver rett til å si opp ansatte over 70 år
  • Bedriftsinterne avtaler som sier at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet tidligere, for eksempel ved 67 år.
  • Særaldersgrenser for spesielle yrkesgrupper som politi, piloter og sjøfolk.

Vi blir stadig eldre og sprekere og mange trives faktisk med å jobbe lenger. Er det da så galt at arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler at man fortsetter også etter 70 år?

“Grand old men”

Dagens Næringsliv skrev forleden om Erik Sturre Larre som nå fyller 100 år, men fortsatt er aktiv som tidlig fase investor, Olav Thon på 90 år er åpenbart still going strong og leverer daglig med en herlig karisma. Petter Planke, en av Norges mange flotte serieentreprenører og mannen bak blant annet Tomra og Redcord, har i en alder av 77 år bevart et brennende engasjement for entreprenørskap og innovasjon. Hans påstand er at vi i årene fremover vil oppleve en rekke eldreprenører som etter endt «yrkesliv» står friere til å følge sine drømmer og hjelpe i gang noe innovativt.

Eldreprenørene har ofte bedre økonomi, mer erfaring og et bedre nettverk enn yngre entreprenører. Norge som samfunn, vil ha mye å tjene på å utnytte denne aldersgruppen betydelig bedre, i årene fremover. Vi i 3in applauderer disse “grand old men” og håper de får følge av mange i årene fremover.

Ser helhet og sammenhenger

Ifølge Kari Østerrud, daglig leder i Senter for Seniorpolitikk, er det myter og stereotypier mer enn fakta som styrer samfunnets syn på arbeidslivets seniorer. Vi har forskning i bøtter og spann med gladfakta om eldre i arbeidslivet, forteller Østerud. Man har funnet ut at mens yngre arbeidstakere har fortrinn for tilegnelse av detaljer, så er eldre bedre i tilegnelse av helhet og sammenheng. Friske eldre beholder i all hovedsak sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder, men sammensetningen av de ulike funksjoner forandrer seg (for eksempel ved at eldre i større grad enn yngre, gjør bruk av opparbeidet kunnskap og erfaring).

Omstillingsevne og vilje er avhengig av hva en har erfart i livet – og i hvilken grad en er blitt involvert. Fra USA har vi nylig også fått forskningsresultater som bekrefter det positive bildet av arbeidslivets seniorer (NG og Feldman).Her dokumenteres det at jobbmotivasjon og jobbinvolvering faktisk øker med alderen. Våre egne undersøkelser fra Norge sier det samme. Forskningen fra USA viser også at alder er helt uten betydning i forhold til det å takle organisatoriske endringer, risikotagning og kreativitet», sier Østerud.

En ting er sikkert; Jakten på ressurssterke medarbeidere vil prege fremtidens ledelse, som i langt større grad vil måtte fokusere på å utvikle kunnskap og verdier. Utfordringene flyttes fra administrasjon og drift til talentjakt,medarbeiderutvikling og kulturbygging.

Gode kommunikasjonsevner og personlig integritet blir viktigere egenskaper – alt tyder på at alder blir av mindre betydning!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

2 thoughts on “La spreke 70-åringer få beholde jobben

  1. Her sies det mye klokt, og jeg setter selvsagt stor pris på at det siteres fra seniorpolitikk.no! Men jeg er lettere sjokkert over billedbruken; her passer ikke bilde med tekst. Hvorfor brukes det ikke et bilde av en frisk og sprek eldre i jobb, når teksten handler om det? Alt for ofte ser vi at artikler om eldre illustreres av eldre mennesker i hjelpeløse og passive situasjoner; langt vekk fra et aktiv arbeidsliv. Slike bilder er med på å underbygge myter, og ikke til å ta livet av dem……

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *