Etter flere år med utvikling og bygging nærmer karbonfangstprosjektet Brevik CCS seg ferdigstillelse. Når anlegget er i drift vil fabrikken i Brevik tilby unike sementprodukter som muliggjør betong med netto null CO2-utslipp.

Sementfabrikken i Brevik

I dag står sementindustrien for mellom 5–7 % av verdens CO2-utslipp. Karbonutslippet i sementproduksjonen har vært den største utfordringen med å bruke betong som byggemateriale. Resultatet av pionerprosjektet i Brevik er ment å bli sement som muliggjør netto null CO2-utslipp i betongen.

Målet er å vise verden at sementindustrien og lignende prosesstunge industrier kan avkarbonisere sin produksjon og levere lavutslippsprodukter i stor skala.

Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Northern Europe mener at sementindustrien beviser at de mener alvor med sine miljøambisjoner.

– Det som startet som en visjonær ide blir nå realisert i Brevik: Verdens første karbonfangstanlegg i sementindustrien vil muliggjøre betong med null nettoutslipp i 2025. Dette imøtekommer vår industri sin største utfordring; klimagassutslippene.

Med det nye produktet «evoZero» har dermed offentlige og private aktører nå mulighet til å realisere betongkonstruksjoner med null nettoutslipp.

Langskip-prosjektet viktig

Brantenberg trekker frem det gode samarbeidet mellom industrien og myndighetene i Norge som det største suksesskriteriet.

– Dette er utvilsomt et omfattende og innovativt prosjekt og hadde ikke vært mulig uten godt samspill mellom ulike aktører i verdikjeden, og vi ønsker spesielt å trekke frem det langsiktige samarbeidet med myndighetene. Brevik CCS vil stå igjen i historien som det første, men ikke på langt nær det siste karbonfangstprosjektet for oss og vår industri.

Heidelberg Materials har flere CCS-prosjekter under utvikling i Europa og Nord-Amerika der erfaringene fra Brevik har hatt stor betydning i utviklingen av disse.

Store forventninger til de nye produktene

Når fabrikken har installert karbonfangstanlegget, vil fabrikken alene redusere Norges totale CO2-utslipp med om lag 1%. Dette viser hvor stor påvirkning karbonfangst vil ha, og derfor ønsker Heidelberg Materials allerede nå å informere kunder om produktene som vil komme som resultat av prosjektet. Ifølge den nåværende tidsplanen forventes det at evoZero kan leveres i løpet av 2025.

John Sunde, administrerende direktør i Heidelberg Materials Sement Norge er entusiastisk på veiene av selskapet.

– Prosjektet vil få store positiv påvirkning på bransjen. Dette er et paradigmeskifte for industrien og vi ser frem imot å jobbe med de mest framtidsrettede aktørene i byggemarkedet for å skape de beste og mest bærekraftige byggene fremover.

Global aktør med skit på vingan

Heidelberg Materials (tidligere HeidelbergCement) er et tysk sement- og byggemateriale selskap. Det er verdens fjerde største ferdigbetong og sementprodusent og verdens største produsent av tilslag (pukk og grus). I 2021 produserte selskapet 126 millioner tonn sement, 306 millioner tonn tilslag og 47 millioner kubikkmeter ferdigbetong.

Selskapet sysselsetter 51 000 mennesker på 3000 avdelinger i over 50 land, med årlig omsetning på EUR 18 milliarder og er i følge egen hjemmeside notert på Frankfurt-børsen med ticker HEI. Den tyske Merckle-familien er hovedeier i selskapet som har vært i hardt vær fordi selskapet også har bidratt til å bygge ulovlige jødiske bosetninger på palestinskstyrte Vestbredden.

I 1999 overtok selskapet det norsk-svenske selskapet Scancem AB. I den norske virksomheten til Heidelberg Materials inngår selskapene Contiga (betong- og stålelementer), NorBetong (ferdigbetong), Norcem (sement), NorStone (tilslag) og Renor (alternativt brensel).