Innovasjon Norge og Oslo Business Region lanserte denne uken en åpen database for synliggjøring av oppstarts- og risikokapitalmiljøer i hele Norge. Målet er at det skal bli enklere for både gründere og investormiljøer å finne hverandre. 

Det er over 10 år siden vi i InnoMag tok til orde for å bruke den norske løsningen InnoBørs, så dette har mange jobbet for i lang tid.

Databasen som nå lanseres har fått navnet “Norwegian Tech Ecosystem Database” og består allerede av rundt 3000 norske oppstartsbedrifter. Det var Oslo Business Region som først tok plattformen i bruk, så foreløpig er rundt 1800 av bedriftene i databasen fra Oslo-området. Innovasjon Norge har nå gått inn i et samarbeid med Oslo Business Region, og sørger for nasjonal dekning i tilfanget av bedrifter og enkel tilgang på sine offentlige data.

I Trondheim har Innovasjon Norge allerede jobbet aktivt med databasen ut mot næringslivet, og vil samarbeide med Trondheim Tech Port om bruken av det i den regionen.

Enklere å orientere seg

Hovedformålet med databasen er å koble oppstartsselskaper, hovedsakelig innenfor teknologi, med investorer, for å bedre kapitaltilgangen for tidligfase-selskaper og gjøre det enklere å orientere seg i økosystemet for teknologi-bedrifter.

Plattformen henter mye innhold fra offentlige data, som blant annet inkluderer informasjon om mange av de oppstartsbedriftene som Innovasjon Norge har støttet med lån og tilskudd de siste årene.

– «Norwegian Tech Ecosystem Database» er en tjeneste som vil gjøre det lettere for oppstartsbedrifter og investorer å finne hverandre, og dette kan gi stor verdi for begge parter. Vi vet allerede at finansiering fra Innovasjon Norge utløser mer privat kapital, så vi er veldig glade for å få våre finansieringsdata inn i denne databasen. Plattformen er et spennende verktøy for å samle informasjon om hele det norske økosystemet rundt oppstartsbedrifter slik at det blir tilgjengelig i både Norge og internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Internasjonal plattform

Databasen er drevet av selskapet Dealroom.co, og er en av flere internasjonale plattformer for synliggjøring av oppstartsbedrifter og miljøene rundt.

Hver bedrift og investor eller annen type aktør i databasen får sin egen profil, og vil dermed være synlig på Norwegian Tech Ecosystem. Informasjonen som ligger om hver bedrift kan være hvordan de er finansiert, patenter de har, kontaktinformasjon osv.

En investorprofil består typisk av hvilke bedrifter de har investert i, både nasjonalt og internasjonalt, og hvilke sektorer de er orientert mot.

Norske oppstarts- og vekstbedrifter står i sterk konkurranse, og Dealroom inneholder internasjonale data. Foreløpige erfaringer med plattformen hos Oslo Business Region er positive:

– Jeg opplever at internasjonale investorer er nysgjerrig på Norge, og databasen tilbyr oppdatert data om både enkeltselskaper og miljøene våre. Vi tror en norsk plattform vil styrke vår internasjonale konkurransekraft fremover. Etter Norge, er det Tyskland, USA og Storbritannia som har besøkt Oslo-plattformen mest, sier administrerende direktør i Oslo Business Region, Siw Andersen.

Norwegian Tech Ecosystem Database forventes å vokse i tida framover etter hvert som mer offentlig data kommer på plass, og flere av bedriftene tar plattformen i aktiv bruk.

Det blir spennende å følge utviklingen!