Norge bør sikte mot et “offentlig Facebook”

Norge trenger en ny gruppe visjonære statlige ledere til å stake ut kursen for fremtiden. Målet kan være å skape et statlig versjon av Facebook, som kan kjempe om nordmenns gunst, skriver redaktør Ole-Harald Nafstad.
En vanlig medisin i norsk offentlig sektor har vært å bygge en ekstra app eller nettside. Ofte med minimal virkning. Suksessene har derimot som oftest handlet om langsiktig satsing på tjenester under en portal. Brønnøysundsregistrenes Altinn er en slik suksess.
I går arrangert Brønnøysundregistrene Altinndagen i Oslo. Tema for dagen er hvordan Altinn kan videreutvikles til beste for det norske samfunnet.
Erfaringene fra Altinn – og en rekke kommersielle tjenester – er at de store siloene vinner frem. “The winner takes it all” er en velkjent effekt i nettverksøkonomien. Dessverre ligger det fortsatt i offentlige institusjoners iboende logikk å kjempe for sin egen selvstendighet.
Slik blir det ikke gode tjenester av.

Norge.no + Altinn.no = 

Brønnøysundsregistrene og Altinn skal ha ros for at de våger å reise debattene om fremtidens offentlige sektor. Brannfakkelen handler om å slå sammen Altinn.no med Difi-eide Norge.no. Modellen er hentet fra britiske gov.uk.
Det er en god idé.
Alminnelige brukere på utsiden er vant til å forholde seg til Altinn.no. Langt færre har tatt i bruk Norge.no. Og enda færre vet trolig forskjellen mellom de to.

En ny visjonær gruppe

Med det som utgangspunkt har regjeringen nå en unik mulighet til å legge rammene for fremtidens digitale offentlige sektor:
  • – Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanners superportefølje gir ham videre fullmakter enn sine forgjengere. Et knapt år inn i regjeringsperioden er tiden inne for å ta grepene som trengs.
  • – Difis-sjef Ingelin Killengreen er kun konstituert i stillingen, og viste i sin tid som politidirektør at hun neppe er emne til å bli offentlig sektors digitale spydspiss.
Nøkkelen til suksess handler imidlertid aller mest om å få de offentlige etatene til å se utover seg selv. En fersk rapport fra Difi viser til økende samordningsutfordringer i offentlig sektor. For å løse problemene velger byråkratene å se på organisatoriske og budsjettmessige grep.
Og incentivstrukturene er – som alltid – helt klart viktig.
Men erfaringene viser også at kultur og samarbeid trolig er en bedre medisin. Skal offentlig sektor lykkes med å bygge fremtidens tjenester må det tenkes langt større. Brønnøysundsregistrene og Altinns historie er et kroneksempel på dette, tuftet på et unikt samarbeid mellom skattedirektør Bjarne Hope, tidligere SSB-direktør Svein Longva og Brønnøysundregistrenes forrige direktør, Erik Fossum. Det er oppløftende at den nye sjefen for Brønøysundsregistrene, Lars Peder Brekk, er så tydelig på nettopp dette.
Skal Norge lykkes i neste fase av den digitale utviklingen, trenger Norge en ny gruppe visjonære ledere med gode samarbeidsegenskaper.
De må gjerne sette seg mål om å etablere en portal så attraktiv at den kan konkurrere med Facebook om nordmenns gunst.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »