Stena Recycling AS kunngjør lanseringen av markedets første komplette, skalerbare og overveiende norske verdikjede for gjenbruk og gjenvinning av elbilbatterier. Denne innovative verdikjeden etableres ved Stenas nye batterihåndteringsfasilitet på Ausenfjellet, i samarbeid med teknologiselskapet EV HUB AS.

Anlegget skal etter planen stå ferdig etter sommeren 2024 med en total kostnadsramme på 100 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 40 %, begrenset oppad til 21,8 millioner kroner.

Akselererende vekst øker etterspørsel etter litiumbatterier

Antallet elbiler øker raskt, og EU anslår minst 30 millioner elbiler på europeiske veier innen 2030. Dette øker etterspørselen etter litium-ion batterier, med 18 ganger mer litium og 5 ganger mer kobolt nødvendig innen 2030. Økt behov for effektive og miljøvennlige metoder for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier er derfor kritisk.

Sirkulær verdikjede for batterisektoren

– Dette prosjektet er unikt fordi det fokuserer på både gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier. Med støtte fra Enova kan vi utvikle teknologi og etablere en verdikjede som reduserer karbonavtrykket og fremmer en sirkulær økonomi, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i Stena Recycling AS i en kommentar.

Prosjektet vil ha kapasitet til å behandle opptil 3 000 tonn høyenergibatterier per år, tilsvarende 6-8 000 batterier fra elbiler, og skape skalerbare løsninger for gjenbruk i 2nd life-applikasjoner.

Vi har store forventninger til anlegget, understreker Jon Emil Furuseth, Country Manager High Energy Batteries, som leder prosjektet. – Med støtte fra Enova og vårt samarbeid med EV-HUB, ser vi frem til å etablere en komplett verdikjede for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier. Når anlegget er i full aktivitet, vil vi kunne sortere opptil 3000 tonn høyenergi batterier per år, tilsvarende 6 – 8000 elbilbatterier. Det vil gi betydelige miljøgevinster, økt sysselsetting og økonomisk vekst innen den grønne energisektoren.

Enova understreker viktigheten av prosjektet

– Vi støtter prosjektet fordi det har stort potensial, også utenfor Norges grenser. Det skal verifisere at en sirkulær verdikjede for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier er mulig og markedsdyktig. Ambisjonen er å gjøre batterier for energilagring tilgjengelige til lavere pris, noe som vil lette overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi og markedsutvikling i Enova.

Nøkkelaspekter i prosjektet:

  1. Infrastruktur og kunstig intelligens (KI): Utvikling av avansert infrastruktur for lading og utladning av batterier, kombinert med KI-algoritmer for nøyaktig å bestemme batteriets State of Health (SoH).
  2. Demontering og Diagnostisering: Innovativ demontering og diagnostisering av batterier, muliggjør gjenbruk og reparasjon av batterikomponenter.
  3. Modulær Batterilagringsbank: Demonstrasjon av en modulær batterilagringsbank med bruk av reelle 2nd life-batterier.
  4. Automatisering og Batteripass: Automatisering av arbeidsflyten for effektiv gjenbruksprosess, samt innføring av et “batteripass”-system for sporing av 2nd life-batterier.

Unikt partnerskap for vedlikehold og reparasjon

EV HUB AS er et teknologiselskap med fokus på digitalisering av vedlikeholds-markedet for brukte hybrid- og el-biler, hvor innhenting av sanntidsdata og bruk av KI for optimal renovering av alle høyspennings-komponentene gir mulighet for effektiv resirkulering.

I dette prosjektet bidrar de både med vedlikehold og renovering av elbilbatterier og andre høyspenningskomponenter.

– Vi bruker detaljerte data for å diagnostisere feil og reparere elbilbatterier for gjenbruk i elbiler og 2nd life-applikasjoner, forklarer Nassir Farooq, CEO i EV HUB AS i en kommentar.

Miljøgevinster, viktig læring og økonomiske fordeler

Gjenbruk av elbilbatterier reduserer CO2-utslipp og ressurssløsing, og fremmer overgangen til et lavutslippssamfunn ved å forlenge levetiden til eksisterende batterier og redusere kostnadene ved bruk av litium-ion-batterier.

Prosjektet er et pilotprosjekt som skal gi ny kunnskap om integrering av gjenbrukte og nyproduserte batterier, samt validering av brukte batterier for gjenbruk i hybrid- og elbiler og energibanker.

Stena Recycling er et av Europas ledende gjenvinningsselskap som tilbyr omfattende løsninger innen gjenvinning og sirkulære tjenester. Hvert år resirkuleres rundt seks millioner tonn avfall og kasserte produkter fra mer enn 100 000 kunder fra en rekke ulike bransjer. Stena Recycling er en del av Stena Metall Group.