Home Biz Norsk bedrift?: Nå kan du søke støtte fra katapult-ordningen på 50 millioner

Norsk bedrift?: Nå kan du søke støtte fra katapult-ordningen på 50 millioner

– Ordningen skal bidra til at ideer kan utvikles raskere, rimeligere og bedre, sier næringsminister Monica Mæland.

Bedrifter over hele landet oppfordres til å søke om støtte til sentre og laboratorier der de kan teste ut ny teknologi og nye løsninger, skriver Nærings- og fiskeridepartementet og Siva i en pressemelding i dag.

– Dette blir næringslivets sløydsaler. Sentrene vil gi bedriftene mulighet til å gjøre mer testing og utvikling i Norge. Vi tror også dette kan bidra til at flere utenlandske industribedrifter etablerer seg eller satser mer i Norge, sier Mæland.

Søknadsfristen er 30. august, og utvelgingsprosessen foregår deretter i to trinn. Søkerne må være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri og dokumentere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv. Kandidater som fremstår som godt kvalifiserte ut fra disse kriteriene går deretter videre til trinn 2 – her legges det opp til dialog og forhandlinger med søkerne, før endelig utvelgelse og tildelinger skjer den 30. oktober.

Fokus på tilgjengelighet

Søkerne til Katapult må også tilby utstyr og fasiliteter til bedrifter over hele landet. Målsetningen er at sentrene skal bidra til raskere utvikling og gjøre norske bedrifter bedre rustet for konkurranse.

– Vi etablerer Norsk katapult for å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Et viktig suksesskriterie for sentrene er at de blir tatt i bruk av små og mellomstore bedrifter, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.

Siva tilbyr finansiering av lokaler, utstyr og utvikling av kompetanse og tjenester for sentrene. Driften av sentrene skal finansieres gjennom brukeravgifter.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst