Under prisudelingen ved Nordic VR-forum 15. november, vant Making View fra Hamar VRINN awards for beste helsesimulering med sitt kurs i førstehjelp VR Aid. Simuleringen er utviklet i samarbeid med Røde Kors.

Stemningen sto i taket da Making Views produksjef og sykepleier Hanne Skarstein, sammen med deler av utviklerteamet, tok imot VRINN Awards-prisen for førstehjelpssimuleringen de har utviklet i samarbeid med Røde Kors.

Internasjonal konkurranse

Hamarbedriften konkurrerte mot bidrag fra alle de nordiske landene og vinneren ble kåret av en flernasjonal jurye.

Trygghet og handlekraft

Produktsjef Skarstein setter stor pris på utnevnelsen.
– Vi er velidig glade for den anerkjennelsen prisen gir oss både teknologisk og helsefaglig, og for at det arbeidet som er lagt ned i dette viktige kurset blir sett og lagt merke til. Røde Kors sier at det viktigste man gjør i en førstehjelpssiutasjon er å gjøre noe. Vi er sikre på at vår VR-simulering bidrar til at våre kunder får en større trygghet til å handle når det virkelig gjelder.

Realistisk trening

VR-kurset gir simuleringstrening i ulike, virkelighetsnære førstehjelpssituasjoner, med praktisk trening på virtuelle pasienter i blant annet livsviktig hjerte- og lungeredning med og uten hjertestarter.

– Å være trygg på disse prosedyrene kan bety forskjellen på liv og død når situasjonen oppstår i virkeligheten, sier Skarstein.

Anerkjennelse

– Denne prisen er en stor anerkjennelse av den enorme innsatsen ansatte i Making View har gjort gjennom mange år, sier daglig leder Lars Gunnar Pedersen.

– Vi vil også takke våre mange kunder som har trodd på teknologien og Making Views evne til å skape banebrytende applikasjoner.

Røde Kors

– Det er meningsrikt å skape et kurs med realistisk trening på livsviktig førstehjelp. Denne prisen er også en heder til Røde Kors´ viktig arbeid, sier Pedersen.