For andre året på rad utgir rådgivingsselskapet WSP denne uken rapporten Regionenes kamp, hvor de sammenligner alle landets kommuner og ser hvor robuste de er i møte med framtiden.

En analyse av 24 indikatorer knyttet til demografi, helse og levekår, arbeidsmarked, næringsliv, kommunedrift, klima og bærekraft ligger til grunn for rangeringene på årets robusthetsindeks, og resultatet viser store forskjeller mellom landets kommuner.

Pendlerkommunene, med Bærum kommune helt i toppen, kommer høyt opp på listen.

– Vi er i en tid hvor kommunene må håndtere kriser parallelt med drift og utvikling, og en rekke kommuner har stått i ekstreme situasjoner og gjort en formidabel innsats i året som har gått. Det er betryggende å se at vi har mange robuste kommuner som står støtt i møte med uforutsette hendelser, sier Nils Olav Berge, divisjonsleder for samfunnsutvikling i WSP Norge.

-Rapporten viser et sanntidsbilde av kommune-Norge, og tilbyr kunnskap og innsikt i kommunenes robusthet i møte med framtiden, hvor godt rigget de er for videre utvikling, men også hvor støtt de står når uforutsette hendelser inntreffer, som under ekstremværet Hans, og det massive snøfallet på Sørlandet nå på nyåret, forklarer han.

Kommunene er i rapporten inndelt i kommunegrupper basert på blant annet befolkningsstørrelse og beliggenhet. Det er derfor mulig å sammenligne kommuner innad i en kommunegruppe eller på fylkesnivå.

– Det ligger mye potensiale i samhandling i regionene, og vi håper rapporten kan bidra til nettopp dette. En kommune som scorer lavt, kan for eksempel hente erfaring fra en kommune i samme kommunegruppe med bedre score. Hva gjør andre for å lykkes, og hva kan de lære av hverandre, forklarer Berge videre.

Topp og bunn

Jo høyere score på WSPs robusthetsindeks, desto mer robust er kommunen. På topp fem i år ligger kommunene Bærum, Oslo, Nesodden, Nordre Follo og Asker. Alle sammen med unntak av Oslo er pendlerkommuner nær storby. I bunnen ligger Beiarn, Flakstad, Moskenes, Våler (Innlandet) og Balsfjord.

Det viser seg at størrelse og sentralitet gir visse fortrinn, men også flere mindre kommuner i distriktene hevder seg godt mot de større og mer sentrale kommunene. Sogndal i Vestland ligger for eksempel høyt oppe på landsoversikten, på en 13. plass, rett bak Ås i kommunegruppen mellomstor kommune uten bystatus. Bykle i Agder ligger på en god 16. plass på landsoversikten og troner på toppen i sin kommunegruppe; mindre kommune med kraftnæring.

På topp i de ulike kommunegruppene finner vi Oslo, Bærum, Tønsberg, Hole, Frogn, Flatanger, Ås, Hemsedal, Utsira og Bykle. Dette er kommuner som samlet scorer best innenfor de ulike temaene.

Fortsatt en vei å gå på bærekraft og klima

Ingen kommuner får full score på bærekraft og klima. Nissedal og Siljan scorer her best. Volda og Bykle ligger helt i topp på helse og levekår, tett opp mot full score. Det er heller ingen kommuner som har full score på demografi. Lørenskog kommune har størst netto innflytting, etterfulgt av Utsira og Nannestad. Heller ingen kommuner får full score på arbeidsmarked, men kommunene med høyest andel høyere utdanning ligger typisk sentralt på Østlandet. I den nordlige landsdelen er en rekke kommuner preget av høyt sykefravær. 15 kommuner får maksimal score på kommunedrift, alle sammen distriktskommuner. 13 får full score på næringsliv, og blant disse ser vi de største byene våre.

Vi i InnoMag gjør oppmerksom på at informasjonen delvis er fra en pressemelding fra WSP.