Denne uken gikk den årlige IP-dagen av stabelen på Radisson hotellet i Oslo. Temaet for de vel 120 deltagerene handlet mye om digitalisering og verdiskaping, men med landets fremste IP eksperter i salen handlet det selvsagt mest om patentrettigheter, og behovet for å beskytte varemerker og design.

Ikke nødvendigvis det første norske entreprenører og innovatører tenker på, og der ligger noe av problemet i følge både talerne og mange av deltagererne.

– I dag kan du ikke IKKE ha en IP strategi. Starter du opp et innovasjonsprosjekt eller en virksomhet og velger å ikke adressere de immatrielle verdiene har du i realiteten også valgt en strategi, forklarte Dr. Alexander Wurzer, Director of the Academic IP Management Education i CEIPI oss i en av pausene. Han var konferansens hovedtaler, men det var mange som imponerte fra scenekanten.

– Mitt råd til alle startups og alle som bedriver innovasjon er å bli bevisst dine valg,og det viktige er at du gjør informerte valg. Ressursene du råder over vil alltid være begrenset, så det viktige er at du har satt deg inn i både markedet, kundenes behov og hva IP rettighetene innebærer for din virksomhet.

– Strategien du har valgt gjennom å velge å ikke adressere de immatrielle verdiene kan vise seg å bli både dyrere enn å bevisst velge å optimalisere din IP innsats. Det handler ikke om nødvendigvis å bruke så mye tid og penger, men du må se på dine strategiske valg og bli bevisst på dine opsjoner og konsekvensen av valgene du foretar, utdypet den tyske professoren for oss før han gikk opp på scenen for å bli med i pandeldebatten.

Han var svært imponert over hvordan norske vekstlokomotiver som Remarkable, Cognite og Autostore hadde løst sine IPR utfordringer. De tre kvinnelige talerne, Ingvild Erdal fra reMarkable, Jenny Sveen Hovda fra AutoStore og Christine Tønsberg Nilsen fra Cognite AS imponerte slett ikke bare vår tyske professor, hele salen lot seg imponere og visst var det interessant å høre hvordan disse tre flotte norske selskapene som alle har global suksess ivaretar IP verdiene på innovativt vis.

Patentstyrets sjef, Kathrine Myhre pekte på et sentralt problem i debatten som avsluttet den faglige delen: For mange norske virksomheter våkner for sent opp når det gjelder behovet for å ivareta og beskytte de immatrielle verdiene – og slikt kan være dyrt. Vi søler faktisk bort store verdier gjennom å adressere dette for sent, – og i for liten grad, sa Patentstyretsjefen og de andre deltagerne i panelet nikket.

Det er som kjent for sent å stenge stalldøren etter at hesten har løpt avgårde. Her har norske startups og scaleups en vei å gå.

Du kan lese mer om dette på Patentstyrets egne sider.