– Vi er kanskje ikke i en spesielt sexy bransje, men det er ingenting i veien med våre ambisjoner. Vi er først og fremst verdiskapere og vårt mål er å bygge et innovativt innsikts-lokomotiv!

Arild Spandow smiler engasjert gjennom skjermen og hans søster Ariane Spandow legger til et hjertelig YES og viser tommelen opp via Teams. Vi har tillatt oss å spørre om hva som kjennetegner det norske selskapet Amesto som denne uken annonserte at de solgte et datterselskap, Amesto Consulting til danske ProData Consult.

Arild er adm.direktør, mens Ariane har ansvaret for Corporate Social Value. Sammen leder de Amesto, en norskeid familiebedrift som eies av familien. Spandowfamiliens morselskap heter Spabogruppen og Amesto ble opprettet i 2003. Arild utdyper videre;

– Vi er et familieselskap, så slikt sett skiller vi oss definitivt fra børsnoterte selskaper. Vi bygger ikke for å selge, i stedet har vi et langsiktig perspektiv og vårt mål er å bygge verdier for samfunnet, for våre kunder, våre ansatte og familien. Slikt sett må vi kunne si at vi er på en reise fra å være et tradisjonelt regnskapsbyrå, software leverandør til å bli et selskap som leverer innsikt.

– Vi er også veldig opptatt av å bidra positivt til samfunnet, og mener vi som bedriftseiere har et stort sosialt ansvar for å bidra til å skape fremtiden, skyter Ariane inn og påpeker at dette perspektivet nok også har bidratt til at de har rukket å bli 1200 medarbeidere som møter med både hode og hjerte for å gjøre en positiv forskjell.

Hva skyldes dette sosiale engasjementet?

– Engasjementet stammer nok helt tilbake fra vår farmor som i sin tid startet selskapet. Hun var en av Norges første sosiale entreprenører og bidro til at datidens ubrukte arbeidskraft, nemlig kvinner kom seg ut i arbeidslivet. Vår far har videreført dette og vi tar arven videre, forklarer Ariane og fortsetter..

– For oss er det naturlig å tenke trippel bunnlinje – People, Profit og Planet. Vi kaller det Corporate Social Value og opplever at dette skaper stolthet og mening rundt den jobben våre medarbeidere og vi selv gjør.

– Vi har jobbet med dette siden 2012, og har nylig blant annet implementert en 3 P bonusmodell som tar utgangspunkt i en trippel bunnlinjebetraktning som innebærer at hvis ikke våre ledere leverer på både People, Profit og Planet får de ikke bonus. Vårt mål er at alle disse P’ene skal vektes like mye og vi ser at forståelsen for dette er stor internt, smiler Ariane engasjert

Dere nevnte innledningvis at i Amesto anser dere innovasjon som en konkurransefordel, kan dere utdype litt hva dere mener med det?

– Definitivt! Vi liker å være tidlig ute med innovativ teknologi og har for eksempel investert i Semine, en avansert regnskapsrobot. Vi er også co-gründere og største eier av Aprila Bank, som i dag når 130 000 SMB kunder med finansieringsløsninger . Det viktigste er nok likevel vår intraprenørstrategi. Du kan godt si at vi tror på kombinasjonen av ekte entreprenørskap og vår plattform for vekst som bidrar med både lokaler, infrastruktur, HR og øvrige tjenester.

Amesto Consulting og ConnectMyApps er to øvrige eksempler, og denne uken ble Amesto Consulting solgt til en strategisk eier som er ledende innenfor dette forretningsområdet. “Vi er opptatt av å være den til enhver tid beste eier av det vi driver. Av og til er det riktig å overlate driften til andre.

– Vår strategi innebærer at vi tar 50,1 % av aksjene og det gjør igjen at kreative innovatører både får fordelene ved å være Amesto ansatt og samtidig være entreprenører, – i realiteten er over en tredjedel av vår omsetning på 1,3 milliarder i dag et resultat av denne strategien så du kan trygt si at vi tror på denne måten å tenke innovasjon på, avslutter de to.

Det er nesten så den kreative kraften søskenparet besitter kommer gjennom skjermen, – og det er ingen tvil om at de brenner for å ta Amesto videre på togreisen mot en digital fremtid. Spør du oss vil vi påstå at lokomotivet allerede har god innovasjonsfart!