I fjor fylte Seed Forum Operabygningen med entreprenører, investorer og endringsagenter. I år har de satt seg fore å fylle det norske teateret den 17.  og 18. juni!

Den norske stiftelsen Seed Forum har de siste 15 årene bygget seg opp til å bli en av verdens største aktører innen matching av gode vekstselskaper med tidligfase risikokapital og kjører heftig nok nå treff i mer enn 30 land. Konseptet er gjennomprøvd og består av korte 7 minutters pitcher fra vekstselskaper som er på jakt etter kapital og relevante kontakter. I dag fremstår Seed Forum som et eksportprodukt fra Norge til en rekke land worldwide.

Seed Forum som ledes av Steinar Korsmo samarbeider blant annet med NorBAN og Open Innovation Lab of Norway og har spesialisert seg på å gi vekstselskaper mulighet til å treffe investorer som kan investere, slik at de kan vokse videre.

Målet for storfesten den 17. og 18. juni er å sørge for at Oslo og Norge befester sin posisjon som en ledende hub for entreprenørskap og innovasjon, og arrangøren forventer deltagere fra mer enn 40 nasjoner.

Du kan lese mer om konferansen her; www.seedforum.global