11. mai skal en gruppe på ti norske designere samlet vise sin tolking av norsk identitet under feiringene av Grunnlovens 200 årsjubileum på Eidsvoll. I tiden fremover skal gruppen igjennom en spennende kreativ prosess ledet av designer Peter Løchstøer i samarbeid med designerkollektivet Haik.

Designerne som er plukket ut til å delta i prosessen representerer en bredde i tilnærming og håndverk. Disse består av:

Camilla Reinfjell
Christina Ledang
Connie Riiser Berge
Elisabeth Stray Pedersen
Ellen Reitan
Karl Oskar Breivik 
Siri Sveen Haaland
Stina Frediksson
Thea Glimsdal Temte
Tine Haaland

Prosessen så langt har skapt et felles utgangspunkt hvor har gruppen med designere fått innblikk i viktige kulturelle institusjoner som alle på sin måte bevarer historikken ved den norske identiteten. De første samlingene ble gjennomført på Heimen i desember. Her fikk deltagerne en introduksjon om Heimens historikk og rolle som bærer av Norsk kulturarv. I januar besøkte gruppen Folkemuseet. Her fikk de føle på drakter som er i bruk i museet, og en innføring i museets dokumentasjonssenter hvor man kan hente ut bilder og informasjon. Designerne fikk en grundig omvisning av utstillingen 1814 – Spillet om Danmark og Norge. På Fashion Hub 11. februar ble det avholdt en workshop med fokus på historisk utseende hvor Trude Haaland fra Norsk Folkemuseum demonstrerte ulike varianter av tradisjonell håroppbinding og skaut fra norske folkedrakter. Etter demonstrasjonen eksperimenterte deltakerne med ideer med ulike materialer. Eirik Thorsen fra Pudder agency deltok på workshopen.

I neste periode fokuserer prosessen på å videreutvikle ideer til faktiske produkter.
Følg prosessen på Facebook.
(Kilde: Norwegian Fashion Institute)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here