Uber-sjef for Norge og Danmark, Carl Edvard Endresen, slutter i selskapet. Til E24 sier han at motstanden Uber har møtt i Norge bidro til valget.

Bildelingstjenesten Uber kom til Norge i 2013, men ble møtt med tøff motstand fra myndighetene, taxinæringen og politiet allerede fra dag én. I 2016 ble selskapet ulovlig i Norge, ifølge politiet. I fjor trakk Uber seg ut i landet på ubestemt tid. Det samme har de gjort i Sverige og Danmark.

I dag har selskapet kun lov til å kjøre “Uber Black  og “Uber XXL” – som i realiteten fungerer som et privatsjåfør – og limousinselskap.

Til E24 innrømmer Uber-sjefen at den tøffe tiden har bidratt til at han nå slutter og går over til stillingen som daglig leder i Axo AS, holdingselskapet for virksomhetene Axo Finans AS og Axo Finans AB.

– Det er klart at tidslinjen spiller litt inn, men nå blir det spennende å komme tilbake til finansverden og til Axo som er utrolig flinke på det de gjør, sier han til avisen.

Les også: Ny, norsk taxiapp tar opp kampen mot Uber

På spørsmål om hvorvidt han hadde byttet jobb om Uber hadde fått utvide fritt, sier han følgende til E24:

– Det blir vanskelig å spekulere i slike spørsmål, men det er helt klart at folk hadde kommet seg rundt raskere og billigere om vi fikk rulle ut som planlagt. Jeg tror jeg ville sett på Axo som en spennende mulighet uansett.

Var optimistisk

I et profilintervju med InnoMag i 2016, var Endresen fortsatt optimistisk med hensyn til at løyve-systemet ville bli opphevet, og at Uber ville kunne ekspander og drive fritt på lik linje med taxi-næringen.

– Dagens regler er umoderne og treffer feil. Løyveordningen har skapt et monopol som den etablerte bransjen naturlig nok ser seg tjent med å beholde lengst mulig. De som lider under dette monopolet er først og fremst taxisjåførene, som må jobbe lange skift og betale opp til 60% av omsetningen sin til monopolisten som sitter med løyven. Dernest publikum, som opplever høye priser og til dels dårlig kvalitet på tjenesten, sa han til InnoMag den gang.

I 2017 erklærte EFTAs overvåkingsorgan Esa at Norges løyveordning begrenser etableringsfriheten og dermed brøt EØS-reglementet. Edvardsen øynet dermed håp mot at Uber skulle få drive fritt, var innen rekkevidde.

– ESAs konklusjoner viser klart at regelverket må endres nå. Delingsøkonomiutvalgets forslag viser oss jo også hvordan dette kan gjøres. Nå må stortingspolitikerne ta pennen fatt og lage nye regler som åpner det nåværende monopolet og skaper mulighet for konkurranse på like vilkår, sa han til InnoMag i en kommentar.

I 2018 kom utvalgskomiteen frem til at løyveordningen burde oppheves, i tråd med ESAs anbefalinger. Blir den det, kan “Uber PoP”, bildelingstjenesten, komme til å returnere til Norge igjen.

– Jeg har helt klart troen på konseptet fremdeles, og er en flittig bruker. Det har vært en spennende reise over tre og et halvt år. Jeg har lært utrolig mye og føler jeg etterlater meg et sterkt Uber Black, og krysser fingrene for at selskapet skal få utvide videre, sier Edvardsen til E24.