Da Elias Ottosen og Erik Skaar jobbet sammen i forsikringsbransjen, opplevde de at kundene var frustrerte over tidsbruk, økende priser og et tungrodd system. Derfor startet de sitt eget selskap, som vil tilby lett tilgjengelig og effektiv forsikring gjennom en egen app.

– Hver eneste dag så vi hvordan kundene var frustrerte over hvor vanskelig ting var og at prisene økte hvert eneste år – og når det først forekom en skade så tok ting alt for lang tid, forteller Elias Ottosen, en av de to gründerne bak Tillit Forsikring AS.

Han satte seg ned med medgründer Skaar for å diskutere hvordan man kunne forbedre opplevelsen til kunden, og sammen kom de opp med ideen om et heldigitalt forsikringsselskap hvor alt skjer gjennom smarttelefonen.

– Samtidig som vi jobbet med dette lanserte Lemonade, et USA-basert selskap som gjør mye av det samme som oss og som har vært en suksesshistorie siden oppstarten. Da kastet vi oss for alvor rundt og satte i gang med å få ideen ut i live.

Åtti prosent tilbake til kunden

Det spesielle med InnoBørs-registrerte Tillit, i tillegg til at de er heldigitale, er tilbakebetalingsmodellen.

– Vi binder oss på å ta kun tjue prosent av inntektene, slik at våre kunder skal få tilbake hele åtti prosent av det de betaler gjennom skadeutbetalinger. Dette gjør vi med dynamiske priser som justerer seg månedlig, innenfor en produktkategori, forteller Ottosen.

At prisene er dynamiske betyr at de endrer seg etter hvor mange som er uheldige.

Dermed håper de å fjerne grunnlaget for interessekonflikten mellom kunde og forsikringsselskap. Nettopp i denne konflikten ligger årsaken til flere av problemene de hadde som målsetning å løse når de startet selskapet. Med den fastlagte utbetalingsmodellen håper de å kunne kutte ned på både tidsbruk og priser.

– Vi lover våre kunder at vi ikke har noen intensjon om å nekte dem erstatning, sier Ottesen, og fortsetter:

– Vår andel blir uansett kun tjue prosent – de resterende åtti vil alltid gå tilbake til kundene. Dermed fjerner vi interessekonflikten som er i alle selskaper i dag. Vi lover kundene våre lavere pris, samme dekninger som i andre selskaper, og full kontroll over kundeforholdet. Våre kunder er selv i førersetet.

Snart i gang med testing

En en demo eller prototype av hvordan prosessen vil fungere ligger klar, og skal snart brukertestes, forteller han.

– Vi jobber med systemdelen slik at dette blir perfekt. Vi har et selskap som vil stå bak og ta risiko, så når systemdelen er ferdig utviklet og seedrunden fylt opp vil vi kjøre dette ut.

Ottosen tror selskapet vil være attraktivt sett fra et investorperspektiv. Både på grunn av størrelsen på markedet de ønsker å erobre og fordi de gjennom å være heldigitaliserte er godt posisjonert for å ta i bruk nye teknologiske løsninger.

– Det er ingen tvil om at det er interessant å investere i et selskap som skal inn på et marked som kun i Norge ligger på over 34 milliarder kroner. Vi vil også være veldig tilpasningsdyktige når det gjelder å implementere nye teknologier i fremtiden – for eksempel innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og big data, som investorer og samarbeidspartnere syns er spennende, avslutter han.