Vi lar Norges ledende politiske partier svare på 3 enkle spørsmål i valginnspurten. Denne uken er det Høyre, partiet som av mange spås og bli valgets vinnere, som svarer. Vi møter Jan Tore Sanner, Høyres dyktige og gründervennlige nestleder i Oslo sentrum og fyrer løs.


Som våre lesere vet, er det ingen mangel på utfordringer innen innovasjonssektoren og mens norske skipsredere kan sole seg i nullskatt grunnet konkurranse med omverdenen avkreves norske entreprenører 14.1 % arbeidsgiveravgift fra første dag og tøff jakt etter tilgjengelig kapital fordi norsk kapital søker til eiendom og shipping grunnet et skattesystem som på ingen måte er tilpasset norske entreprenører.

1. Gjør Norge etter din og Høyres mening nok for å hjelpe innovatører og entreprenører til å lykkes?
Nei, vi både kan og må bli bedre. Et av Høyres viktigste mål er å skape trygge arbeidsplasser – også for fremtiden. Norge bør ha som ambisjon å være ett av de mest innovative land i Europa. Med vårt kostnadsnivå har vi ikke noe annet valg dersom vi skal sikre velferden i årene som kommer. Det betyr at vi må være mer villige til å støtte nye ideer, nye vekstbedrifter og legge til rette for nødvendige omstillinger. Forskningsbarometeret 2013 plasserer Norge langt ned på listen over hvor mye man støtter forskning- og utvikling (FoU) i næringslivet. Vi bruker kun 0,14 % av BNP på å støtte næringslivets FoU i en tid hvor den teknologiske utviklingen går raskere enn noensinne.

På European Innovation Scoreboard havner Norge midt på treet, sammen med land som Portugal og Kypros. Vi skal ikke legge alt for stor vekt på slike rangeringer, men det er åpenbart at noen varsellamper lyser. Norske bedrifter møter knallhard internasjonal konkurranse. Vi blir nødt til å «bygge inn» mer kunnskap og innovasjon i våre produkter og tjenester. Det er politisk ansvar å gjennomføre de tiltakene som øker Norges attraktivitet når det gjelder lokalisering av kunnskapsbasert næringsliv. Norge kan ikke konkurrere om å være billigst, men vi kan konkurrere om å være smartest. Høyre har løsninger som svarer på nettopp denne utfordringen.

2. Hva konkret vil bli bedre for norske entreprenører og norsk innovasjonskraft dersom Høyre kommer i posisjon?
Vi har to hovedprioriteringer.

For det første vil vi satse mer på de offentlige virkemidlene som gir høyest innovasjonseffekt. Det betyr en utvidelse av Skattefunn-ordningen, mer midler til landsdekkende ordninger i Innovasjon Norge og en ny satsing på såkornfond. Vi vil etablere en lavterskel innovasjonsbørs for å lette tilgangen til kapital for små og mellomstore bedrifter i den kritiske fasen. Staten bør kunne ta noen av kostnadene gjennom risikoavlastning. Dette tiltaket vil også gi bedre vilkår for «business angels». Det er dessuten nødvendig å avbyråkratisere virkemiddelapparatet. Klyngeprogrammet, som ble startet under den forrige borgerlige regjeringen, vil vi også utvide. Sterke innovasjonsklynger skaper større miljøer for gründere, og det er helt nødvendig for å få frem de beste ideene.

For det andre vil Høyre styrke det private eierskapet. Innovatører og entreprenører har et stort behov for kapital i startfasen. Vi trenger eiermiljø som kan bidra med kompetent kapital til gode prosjekter. Norske eiermiljøer er over årene tappet for store beløp som kunne blitt investert i nye ideer og norske arbeidsplasser. Høyre vil trappe ned og fjerne formuesskatten for å styrke det private eierskapet. I løpet av neste periode vil vi øke bunnfradraget til 25 millioner kr og halvere satsen på formue over dette. I tillegg vil vi gjøre det enklere å kjøpe aksjer i egen bedrift, gjennom å øke dette skattefradraget. Vi må også se nærmere på hvordan man kan legge til rette for nye finansieringsordninger som crowdfunding. Det er et felt i sterk utvikling.

3. Hvordan opplever du og Høyre dagens regjernings syn på norske entreprenører?
Regjeringen er alltid raus med gode ord og pene komplimenter, men praktisk politikk er annerledes. Entreprenørskap blir nedprioritert. De gründerne som lykkes blir mistenkeliggjort. Debatten om formuesskatten viser dette ganske klart.

Formuesskatten er gründerfiendtlig, men regjeringen vil ikke fjerne den. Etter 8 år i regjering ser det ut til at Jens Stoltenberg har glemt at verdier må skapes før de kan deles. Høyre vil føre en politikk som gjør at kaken til fordeling bakes større, noe som er nødvendig for å opprettholde dagens velferdsnivå i fremtiden. Da er det naturlig at vi stiller oss bak alle de innovatørene og gründerne som tar risiko når de bygger nye og spennende arbeidsplasser. Vi trenger en regjering som er glad i bedrifter!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here