Home Inspire partner program Multiconsult-sjefen om digitaliseringsutfordringene: – Bygg- og anleggsbransjen har blitt mindre effektiv

Multiconsult-sjefen om digitaliseringsutfordringene: – Bygg- og anleggsbransjen har blitt mindre effektiv

0

Digitalisering var hovedtema under Open Innovation Lab of Norways medlemstreff torsdag. En av foredragsholderne var konserndirektør Marked, Strategi  og innovasjon i Multiconsult Øyvind Holtedahl, som tok for seg utfordringer og muligheter knyttet til temaet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

(InnoMag opplyser om at Open Innovation Lab er en del av content marketing programmet vårt INSPIRE)

– Globalt sett er bygg- og anleggsbransjen en av de som i minst grad har tatt i bruk digitalisering. Der andre bransjer de siste årene har sett en produktivitetsforbedring, har bygg- og anleggsbransjen blitt mindre effektiv, forteller Holtedahl.

Dette kommer delvis som en følge av kunder som insisterer på at foreldede løsninger benyttes, men også på grunn av manglende innovasjonsvilje og satsing på å løse de praktiske problemene som dukker opp i en digitaliseringsprosess.

Norden langt fremme

I Norden gjør man derimot mer på dette området, og man ligger langt foran de fleste andre markeder. I byggebransjen benytter man nye, digitale verktøy som blant annet legger til rette for sømløst samarbeid mellom team på tvers av lokasjoner, og 3D-løsninger som erstatning for de tradisjonelle 2D-tegningene.

Nye Tønsberg sykehus, som Multiconsult er med på å bygge, er et eksempel på et prosjekt der slik teknologi har blitt tatt i bruk. Her kan ulike team på forskjellige steder gå inn i en 3D-modell og legge til endringer og kommentarer som deretter blir tilgjengelig for de andre involverte i prosjektet.

Selv om Norden ligger langt fremme globalt, er utformingen av fremtidens ingeniørkunst fortsatt i støpeskjeen, mener Holtedahl. Kreativitet blir en absolutt nødvendighet. Bransjen vil bli mer effektiv og den digitale ingeniør er avhengig av å kunne benytte digitaliseringen innovativt for ikke å bli marginalisert. Dagens forretningsmodell er basert på timesalg, mens man i fremtiden vil man i større grad måtte basere seg på andre inntjeningsmetoder.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here