I følge eksperter gjør ikke norske bedrifter nok for å beskytte seg mot copycats. Ekspertene mener vi ikke har god nok oversikt over egne rettigheter.

– Virksomhetene har gjennomgående for lite kunnskap og for lav bevissthet på dette området. Mange risikerer at store verdier glipper ut av hendene på dem, sier Felix Reimers, partner i advokatfirmaet Grette.

Samtidig ser han nå tegn som tyder på at interessen for å beskytte immaterielle rettigheter kan være på vei opp.

– Vi får flere spørsmål om dette enn tidligere. Oppdragsmengden knyttet til registrering og patentering øker, og oppslutningen om fagseminarer om disse emnene er stor, sier Reimers.

20. november arrangerer Grette og Norsk Designråd et seminar i Oslo om design og rettighetsbeskyttelse. Her vil bedriftene få høre om verktøyene de kan bruke for å beskytte seg, hvordan registrering av rettigheter foregår i praksis og hvordan de kan reagere når de blir kopiert.

Mangler strategi

– Svært mange bedrifter mangler en klar strategi for å forvalte de immaterielle rettighetene sine. Her har norsk næringsliv en stor jobb å gjøre, sier Monica Fossnes Petersson, direktør for rådgivning i Norsk Designråd.

Organisasjonen arbeider for å fremme bruk av design som et strategisk verktøy for økt konkurransekraft og verdiskaping i norsk næringsliv.

– Design kan være en nøkkel til økt lønnsomhet og synlighet, og representerer store verdier. Noen er flinke til å forvalte disse verdiene, ikke minst innen it-bransjen og i maritim sektor, men det generelle bildet er at bedriftene er sårbare mot misbruk, sier Fossnes Petersson.

Designrådet bistår et stort antall virksomheter som trenger råd og praktisk bistand i innovasjons- og utviklingsprosjekter, og har et strategisk samarbeid med Patentstyret.

– Når det gjelder å ta vare på de industrielle rettighetene er Patentstyret viktig. Der kan man søke beskyttelse innen de tre hovedområdene design, varemerker og patenter. Man kan også følge med på hva som skjer innen egen bransje, og se hva konkurrentene gjør.

Liten oversikt

Bare snaut halvparten av norske bedrifter har oversikt over egne immaterielle rettigheter, ifølge en undersøkelse utført av Respons for advokatfirmaet Grette. Rettighetene blir dessuten ansett å ha en relativt lav verdi.

– 46 prosent anslår verdien til å utgjøre mellom null og 25 prosent av bedriftens samlede verdi. Norske ledere er her på et annet spor enn det som er normen i andre land. Internasjonalt er det ikke uvanlig å regne at immaterielle rettigheter representerer langt høyere andeler av totalverdien, sier Felix Reimers i Grette.

To tredjedeler av bedriftene tror omfanget av trusler mot industrielle rettigheter vil øke i årene fremover. 71 prosent tror også at det er lett å slippe unna ulovlig kopiering og inngrep i slike rettigheter.

– Hvis bedriftene selv ikke følger opp blir det i hvert fall lett spill for urettmessig kopiering. Det er viktig å gjøre det man kan for å beskytte, patentere og sørge for at avtaler, kontrakter og rutiner gir størst mulig sikkerhet, sier Reimers.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here