Denne uken gikk Norge til valg – og det er tydelig at stadig flere innser at norske kommuner og både små og store virksomheter må omstilles og endres for å følge med i utviklingen.  Dette ser vi også tydelige tegn på i Innovation Forum som nå får stadig flere medlemmer som ønsker å bli bedre på innovasjonsfaget, og øke sin virksomhets innovasjonskraft.

-På INNOVASJONSDAGEN 2023 viste Rune Arnoff fra Nordisk bibel- og bokmuseum frem en side fra selveste Gutenbergs bibel før han tok salen med på en virtuell tur gjennom museet, et sjeldent godt eksempel på at selv aktører som passer på fortiden kan vinne ved å omfavne nye teknologiske løsninger og tenke innovativt, sier Truls Berg i en kommentar.

Vi ser at innovasjon er langt mer enn bare et moteord; det er selve kjernen i norske virksomheters kamp for å utvikle seg og forbli relevante også i fremtiden. Vekst skaper arbeidsplasser, liv og bedre bunnlinjer, både grønne og svarte. Det handler om å skape nye nye produkter og tjenester som blir nyttiggjort, og faget innovasjonsledelse er i ferd med å vinne innpass i norske styrerom.

Innovation Forum er startet av Open Innovation Lab of Norway og ledes av et faglig råd som brenner for at medlemmene, deres virksomheter og hele Norge blir verdensledende på åpen innovasjon og bærekraftig vekst.

Med fokus på metoder, verktøy og tips for de som ønsker å bli bedre innovasjonsledere kan Innovation Forum på mange måter sammenlignes med et kompetanse- og treningssenter for norske endringsagenter som har innsett at innovasjon er for viktig til å ikke tas seriøst.

-Det er særlig muligheten til å svinge innom Innovasjonsportalen når det passer den enkelte og de mange medlemstilbudene som verdsettes. Det er viktig å huske på at medlemskapet i Innovation Forum er et lavterskeltilbud som koster mindre enn en konsulenttime pr. måned. Veksten i antall medlemmer skyldes nok at medlemmene sparer både tid og penger, – og legger grunnlaget for økt innovasjonskraft i tiden fremover, forklarer Truls Berg som leder forumet.

Vi gjør oppmerksom på at Truls Berg også er ansvarlig redaktør i InnoMag.