– Jeg vil gjøre noe nyttig med pengene mine

Denne uken ble Changemakers2014-konferansen, et arrangement med fokus på bæreraftige investeringer, avholdt i Oslo Rådhus.

Gründer og forretningsmann Olav Thon var en av de som gjestet konferansen for å dele sine tanker rundt Olav Thon-stiftelsen, som ble etablert i fjor.

I 2013 etablerte du Olav Thon-stiftelsen. Hva var bakgrunnen for det?

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe nyttig med noen av de pengene jeg har fått sammen. Om det har med alder eller fornuft å gjøre vet jeg ikke, men det er viktig å prøve å finne ut av hva man har lyst til å støtte i tide, sa Thon.

Hvilke saker er det du brenner for å bevilge penger til?

– Det er mye imponerende som skjer innen forskning på medisin og fysikk, så det ønsker jeg å støtte.

– Stiftelsen skal i tillegg til å støtte forskning bevilge midler til prosjekter innenfor Olav Thon-gruppen. Det er en del av formålet med fondet.

Skal dele ut priser neste år

Stiftelsen deler ut om lag 50 millioner kroner i året. Fra og med mars 2015 skal det også deles ut mellom 10 og 15 priser på mellom 500 000 og 5 millioner kroner til folk som har utmerket seg spesielt. – Det er ikke noe nobelpris, akkurat, men vi ønsker å gjøre det likevel, sa Thon.

Nå har du nevnt hvilke områder du er opptatt av at sitftelsen skal støtte, men kan du nevne noen konkrete prosjekter pengene har gått til så langt?

– Vi er bare så vidt kommet i gang, men foreløpig har vi støttet noen unge mennesker som utvikler noen instrumenter som skal gjøre det lettere for barn å få taket på hva matematikk egentlig er. I tillegg har vi gitt støtte til diverse sosiale formål.

Hva er ditt syn på impact investement, eller bærekraftige investeringer?

– Vel, jeg er jo veldig opptatt av dette med energi som ikke forurenser verden, og det er jo blant annet forskning med på å utvikle. Også er jeg veldig opptatt av at folk skal komme seg ut i naturen og bli frisk og spreke, sånn som jeg har vært!

Kom sammen med samboeren

Thon kom i kjent stil ikledd rød topplue på hodet, og samboer Sissel Berdal Haga ved sin side.

Berdal Haga jobber også innenfor Thon-gruppen, og er med på å bevilge penger til bedrifter og organisasjoner som søker penger fra Olav Thon-fondet.

– De første månedene tror jeg vi fikk inn omkring 400 søknader. Jeg må gjennom alt, og det er et bredt spekter av søkere. Man har alt fra speidere som vil bygge lavvo, til idrettslag og kommuner som ønsker å bygge idrettsarenaer.

Er det noe spesielt du brenner for å bevilge penger til?

– Nei, jeg brenner for hele samfunnet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

One thought on “– Jeg vil gjøre noe nyttig med pengene mine

 1. Hei

  Hva med å skrive om og støtte:
  Redd økoskulen! – mobiliserer over hele landet

  Sogn Jord- og Hagebruksskule som er truet av nedlegging, fordi verken skoleeier Sogn og Fjordane eller staten vil stille med nødvendige investeringsmidler til de bygningsmessige oppgraderingene som skolen er pålagt å gjennomføre.
  – Skolen faller mellom alle stoler, uttalte rektor Bjørg Fritsvold til Bondebladet nylig.

  Skolen, som er landslinje for økologisk landbruk, gir utdanning til kommende økologiske agronomer. Skolen har både unge og voksne elever. Og elevene har i år strømmet til skolen fra hele landet. Også flere utenlandske elever har søkt seg til denne unike skolen midt i verdensarv-landskapet.

  Se mer her:
  http://www.oikos.no/aktuelt/redd-okoskulen-mobiliserer-over-hele-landet.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »