Gunn Ovesen fratrer stillingen som administrerende direktør i Innovasjon Norge 1. januar 2014 etter å ha ledet selskapet siden opprettelsen i 2004.

I den offisielle pressemeldingen heter det at fratredelsen skjer etter en dialog med styret og Ovesen ønsker Innovasjon Norges kunder, ansatte, oppdragsgiverne og eierne det beste for fremtiden.

Styreleder Reidar Sandal, erfaren norsk AP- politiker og tidligere kirke-, utdannings- og forskningsminister fra Sogn og Fjordane viser til at Ovesen har nedlagt en stor innsats ved oppbyggingen og driften av Innovasjon Norge. I de årene Ovesen har ledet virksomheten har Innovasjon Norge arbeidet systematisk med å fremme bedrifts- og samfunnsmessig lønnsom næringsutvikling i hele landet. Det har vært fokus på å utløse distriktenes og regionenes næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering, sier Sandal.

Gunn Ovesen uttaler at hun har hatt gleden av å lede Norges mest spennende selskap, Innovasjon Norge, i ti år og at det er nå tid for å la andre løfte selskapet videre. “Innovasjon Norge bidrar til at mange tusen gründere har fått hjelp til å realisere sine drømmer. Enda flere bedrifter i hele Norge har fått tilført kapital og kompetanse. Vi har avlastet risikoen i deres dristige prosjekter. Og vi har stått ved deres side når de har reist ut i verden på jakt etter markedsandeler. Sterke næringsmiljøer er nå ryggraden i norsk konkurransekraft” uttaler Ovesen.

Ovesen er spesielt stolt av den innsats Innovasjon Norge gjorde i finanskriseåret 2009, der man doblet porteføljen og sterkt bidro vi til ny vekst i norsk økonomi. “Vi har også gjort store omstillinger i vår egen organisasjon. Håndteringen av både finanskrisepakken og omstillingene viser hvor dedikerte våre medarbeidere er.

 

Styreleder Reidar Sandal sier i en kommentar at Finn Kristian Aamodt vil bli konstituert i stillingen fra 1.1.14 inntill ny administrerende direktør er ansatt.

Stillingen som ny leder av Innovasjon Norge er en sentral posisjon i det norske innovasjonsøkosystemet, og det blir spennende å følge med hvem som overtar.  Hva mener du?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here