Ildsjeler i vinterland – åpent brev til Jens Stoltenberg

Du er statsminister i et land som tradisjonelt har hatt gode kår for nyskapning og gründerskap, men en rekke internasjonale målinger peker på at du er i ferd med å skusle bort denne viktige konkurransefordelen. Det er synd, fordi Norges fremtid er avhengig av gode entreprenører og de ildsjelene som villig hjelper dem frem.