Hvordan legge tilrette for innovative virksomheter

Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer. Eldrebølgen og lavutslippssamfunnet krever omfattende investeringer samtidig som oljeinntektene reduseres. Dette krever utvikling av nye innovative satsninger og løsninger.  Vi må tenke utenfor boksen … Read More

Ildsjeler i vinterland – åpent brev til Jens Stoltenberg

Du er statsminister i et land som tradisjonelt har hatt gode kår for nyskapning og gründerskap, men en rekke internasjonale målinger peker på at du er i ferd med å skusle bort denne viktige konkurransefordelen. Det er synd, fordi Norges fremtid er avhengig av gode entreprenører og de ildsjelene som villig hjelper dem frem.

Translate »